องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมเสวนาในช่วง นักเขียนพบผู้อ่าน

27 September 2564

"เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.30 น. ดร.รัชชุพร สุขสถาน นักวิชาการพฤกษศาสตร์ นายเมธี วงศ์หนัก หัวหน้างานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมเสวนาในช่วง นักเขียนพบผู้อ่าน ร่วมกับ ผศ.ดร.สรณะ สมโน และนายธฤต ศรีวิชัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับพืชสกุลมะแขว่น หรือหมาล่า ที่มีการใช้เป็นเครื่องเทศในหลายประเทศ และปัจจุบันมีการนำมาวิจัยมาต่อยอดทางอุตสาหกรรมเครื่องหอมเพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมกับนำสิ่งพิมพ์ด้านพฤกษศาสตร์ขององค์การฯ จำนวน 8 เรื่องไปเผยแพร่ภายในงานภายในงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 25 ณ เวทีกลาง หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "