อ.ส.พ. เปิดรับสมัครการอบรม นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 24

27 September 2564

"องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตร นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 24 จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดทำหลักสูตรและจัดการอบรม ส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 09 3130 0671 อีเมล qsbgeducation@hotmail.com (รับสมัครจนถึงวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) \r\n เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้ที่หน้าเว็บสวน)\r\n 1. โครงการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น nbg 62.pdf\r\n 2. กำหนดการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น-2.pdf\r\n 3. แนะนำที่พัก915309.pdf\r\n 4. แบบลงทะเบียนนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น 62-2.pdf\r\n"