อ.ส.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Bird and Butterfly Rally 2016

23 September 2564

" เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Bird and Butterfly Rally 2016 (ดูนกและผีเสื้อ2559) ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.30 - 12.00 น. ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จำนวน 15 คน ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ ส่วนพิพิธภัณฑ์แมลง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายวิรัตน์ สมมิตร 081-7240556"