"มหกรรมลาบเมือง" ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562

27 September 2564

"วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมจัดนิทรรศการผักกับลาบ พร้อมสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายพันธมิตรด้านการตลาด ภายในงาน \"มหกรรมลาบเมือง\" ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 จัดโดยชมรมสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายวิทยา ปองอมรกุล นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินผักกับลาบ ณ ลานกิจกรรมอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ "