อ.ส.พ. ร่วมสานพลังพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สู่สังคมไทย ชูคลังความรู้ด้านพืชของประเทศ

23 September 2564

"วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว สานพลังพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สู่สังคมไทย พร้อมเปิดตัวโครงการ “ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงการที่บูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้นำร่อง ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้โดยตรงจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นคลังความรู้ในช่วงปิดเทอม โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็น 1 ใน 9 หน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ร่วมแถลงข่าวพร้อมกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ชูกิจกรรม “สวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน” เป็นกิจกรรมที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ในรูปแบบการท่องเที่ยวเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลินและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชและสิ่งแวดล้อม ณ สวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ \"ประตูแห่ง การเรียนรู้ สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Gateway to Nature Conservation)\" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่าของประเทศ เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย พันธุ์ไม้ประจำถิ่น และใกล้สูญพันธุ์ เป็นวิทยาเขตเปิดของทุกสถาบันสำหรับการศึกษาภาคสนาม มีสถานที่ๆน่าสนใจมากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา เพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลก ธรณีวิทยา สิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวร เรื่องราวความหลากหลายทางชีวภาพและนิทรรศการมนุษย์กับพรรณพืช รวมถึงนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับพืชพรรณ และความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพืชที่น่าสนใจ นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งพรรณพืช ความแตกต่างอย่างสมดุล จัดแสดงภาพวาด 3 มิติ และนิทรรศการเรื่องมนุษย์กับพรรณพืช เส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walks) เส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ระยะทางประมาณ 400 เมตร และที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตร เรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าผลัดใบของไทยและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศเหนือเรือนยอดไม้ได้อย่างใกล้ชิดที่ไม่สามารถศึกษาได้จากภาคพื้นดิน ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นทัศนียภาพของผืนป่าธรรมชาติรอบตัวแบบพาโนราม่า 360 องศา โครงสร้างทำจากเหล็กกล้า มีความแข็งแรง ปลอดภัย โดยได้รับการรับรองจากสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้ที่มีความโดดเด่น พรรณไม้หายากและใกล้สูญพันธุ์ จากหลากหลายระบบนิเวศ จัดแสดงไว้ในโรงเรือนให้คล้ายคลึงกับลักษณะที่พืชขึ้นอยู่ตามธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี อาทิ เรือน ป่าดิบชื้น เรือนพืชทนแล้ง เรือนกล้วยไม้และเฟิน เรือนพืชกินแมลง เป็นต้น สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แหล่งรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่น ภาคตะวันออก พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติที่สำคัญของประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ มีกิจกรรมนั่งเรือชมนก ชมธรรมชาติ สัมผัสป่าเสม็ดโบราณผืนสุดท้ายของภาคตะวันออก ที่มีความสมบูรณ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งพืชและสัตว์ มีฐานการเรียนรู้ด้านพืชและสิ่งแวดล้อมภายในเกาะกลางบึง ชม“หญ้าหนังหมา” แพหญ้าที่ทับถมเป็นชั้นหนาๆ ลอยเป็นผืนใหญ่ มีกล้วยไม้หายากหลายชนิดที่สามารถขึ้นบนหญ้าหนังหมาได้ อาทิ เอื้องอึ่งอ่าง แห้วชะครู และกล้วยไม้จิ๋ว เป็นต้น สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก แหล่งรวบรวมพรรณไม้แถบอินโดจีนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการเรียนรู้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ ท่ามกลางขุนเขาแมกไม้สายหมอก ที่มีความหลากหลายของพรรณพืช ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด มีการรวบรวมพรรณไม้หายาก อาทิ สร้อยสยาม ประทัดดอย กล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตาและสกุลหวาย พืชวงศ์จำปีจำปา และกุหลาบพันปีพันธุ์แท้ที่หายาก มีลานกางเต็นท์ที่มีห้องน้ำและไฟฟ้าไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรม สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนท่ามกลางขุนเขาที่โอบล้อมไปด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ ชมวิวทะเลหมอกในยามเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทิวทัศน์ของ 2 ประเทศ 3 จังหวัด อันเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว พร้อมกับชมยอดดอยภูสอยดาวที่มีเขตเชื่อมต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเลย สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมนิทรรศการวิถีชิวิตพื้นบ้านของภาคอีสาน แปลงสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก เขาวงกต เส้นทางเดินชมธรรมชาติ สมุนไพรพื้นบ้าน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านพืชที่น่าสนใจอีกมากมาย"