อ.ส.พ. จัดกิจกรรม Bird and Butterfly Rally 2016

27 September 2564

"เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ร่วมกับชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนาจัดกิจกรรม Bird and Butterfly Rally 2016 (ดูนกและผีเสื้อ 2559) เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) โดยมีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75 คน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่"