อ.ส.พ.ร่วมจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง ผักกับลาบ ในงานมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559 เพื่อร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านเอกลักษณ์ของล้านนาไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี ดร.อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ ประธานกรรมการบริษัทสิงห์พัฒนา จำกัด เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานเอนกประสงค์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่"