อ.ส.พ. รับมอบเกียรติบัตร โครงการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

23 September 2564

" เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การ สวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) รับมอบเกียรติบัตรโครงการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ และพิธีมอบรางวัลเพชรจรัสแสง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"