ผลการแข่งขันลาบเมืองและประกวดเจดีย์ทราย ในงาน ม่วนอกม่วนใจ๋ในสวนพฤกษศาสตร์ฯ

23 September 2564

"วันที่ 12 เมษายน 2559 ดร.ประมุข เพ็ญสุต รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันลาบเมืองและการประกวดเจดีย์ทราย ณ ลานกิจกรรมน้ำตกแม่สาน้อย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยผลการแข่งขันลาบเมือง มีดังนี้ ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมอ้ายบุญชุม รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีมหอมด่วน รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีมสองล้อ รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผลการประกวดเจดีย์ทราย ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมมะลิซ้อน รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีมไอดิน รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีมโดนัท รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ\r\n"