อ.ส.พ. จัดกิจกรรมท่องไพรเมื่อไร้แสง “QSBG Night Safari (QNS)”

27 September 2564

" องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ท่องไพรเมื่อไร้แสง “QSBG Night Safari (QNS)” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและร่วมฉลองในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ World Biodiversity Day โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 – 22.00 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าไปเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติ โดยมีนก แมลงในน้ำ ผีเสื้อ แมงมุมและสัตว์กลางคืนหลายชนิดที่เป็นสื่อนำไปรู้จักกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและหันมาร่วมมือช่วยกันปกปักษ์รักษา โดยมีทีมวิทยากรที่มากด้วยความรู้ความสามารถ ที่พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิรัตน์ สมมิตร ส่วนพิพิธภัณฑ์แมลง ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 081-7240556 รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559"