อ.ส.พ. ร่วมจัดบูธส่งเสริมการท่องเที่ยวในงาน TTM+2016

23 September 2564

"วันที่ 8 มิถุนายน 2559 นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วยทีมงาน ให้การต้อนรับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูธส่งเสริมการท่องเที่ยวของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายในงาน Thailand Travel Mart 2016 (TTM+2016) ซึ่งเป็นงาน Travel Mart ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และกลุ่มประเทศลุ่มน้ำภูมิภาคแม่น้ำโขง ซึ่งการจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่"