ประชุมผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559

27 September 2564

" วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4\/2559โดยมี คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2อาคารสำนักอำนวยการ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่"