องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งแรกของประเทศไทย

23 September 2564

"องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งแรกของประเทศไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้านขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “พฤกษศาสตร์พื้นบ้านไทย มองไกลสู่อนาคต” ในระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถ ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ (053) 841-204, 093-130-0670 และ www.qsbg.org"