เยี่ยมชมการอนุรักษ์พรรณพืช

23 September 2564

" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองราชเลขานุการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำ Mr.Summer Xia พระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาอังกฤษของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเยี่ยมชม ภายในอุทยานขิง – ข่า และกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนฯ"