เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช

23 September 2564

"วันที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมสวน"