เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช

23 September 2564

"วันที่ 13 ตุลาคม คุณอภินันท์ บัวหภักดี บรรณาธิการอนุสาร อ.ส.ท. นำคณะทีมงาน อนุสาร อสท. จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช ควบคู่กับความเพลิดเพลิน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี เจ้าหน้าที่ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนฯ"