ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์

27 September 2564

" องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะจัดให้มีการอบรม ถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะการถ่ายภาพดอกไม้ให้ดูดี และการถ่ายภาพพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดย นายวิศาล น้ำค้าง ช่างภาพมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจที่มีพื้นฐานการใช้กล้องถ่ายภาพเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง รับสมัครจำนวน 50 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่ความรู้ ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี โทรศัพท์ 0 5384 1234 หรือ 09 3130 0671 อีเมล์ qsbgeducation@hotmail.com (รับสมัครจนถึงวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559)"