ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช

23 September 2564

"วันที่ 19 ตุลาคม 2559 คณะครูและนักเรียน โครงการโอลิมปิกวิชาการ จำนวน 80 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติและกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และนายกิตติพงษ์ เกิดสว่าง นักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่"