อ.ส.พ. เปิดรับสมัครการอบรม นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 22

23 September 2564

"องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้สนใจ ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตร นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 22 จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง หรือสามารถดูเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.qsbg.org\/Training โดยคลิก “หลักสูตร (Programs)” จากนั้นเลือก \"นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น (Parataxonomist)\" หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่ความรู้ ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี โทรศัพท์ 0 5384 1234 หรือ 09 3130 0671 อีเมล qsbgeducation@hotmail.com (รับสมัครทางเว็บไซด์ www.qsbg.org\/Training เท่านั้น จนถึงวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 และทางคณะผู้จัดไม่มีบริการที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม)"