สวนพฤกษศาสตร์ฯ แจ้งปิดให้บริการ 1 วัน

23 September 2564

" สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปิดให้บริการในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากมีการใช้พื้นที่ในสวนพฤกษศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม Pong Yaeng Trail 2016 จึงขอแจ้งปิดให้บริการเป็นเวลา 1 วัน และจะเปิดให้บริการในวันถัดไป "