Pong Yaeng Trail 2016 ตามรอยพระบาทเจ้าพ่อหลวง ตามรอยโป่งแยงเทรล

23 September 2564

" วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรม Pong Yaeng Trail 2016 ตามรอยพระบาทเจ้าพ่อหลวง ตามรอยโป่งแยงเทรล เพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องด้วยพื้นที่ในการจัดกิจกรรมในอดีตเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรโดยเสด็จพระราดำเนินด้วยพระบาทหลายครั้ง อันก่อให้เกิดโครงการตามพระราชดำริหลากหลายโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กว่า 800 คน โดยเส้นทางเริ่มต้นจากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ลัดเลาะไปตามหมู่บ้านของตำบลโป่งแยง ขึ้นยอดดอยปุยและกลับเข้าสู่ เส้นชัยที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ "