สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

23 September 2564

" 22 พฤศจิกายน 2559 ภายในห้องโถง อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 และในโอกาสนี้ได้จัดกิจกรรมแจกกล้วยไม้ฟรี ทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน มอบให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ "