เปิดเทศกาลท่องเที่ยว “ห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู”

23 September 2564

"  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดเทศกาลท่องเที่ยว “ห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู” (รอบสื่อมวลชน) ซึ่งจัดโดยสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก โอกาสนี้ นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ดร.จรัญ มากน้อย รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริกล่าวรายงานต่อท่านประธาน โดยมีคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 62 คน ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก "