เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ

23 September 2564

" เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 59 เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 21 ศูนย์ทั่วประเทศ จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมเส้นทางเดินเรือนยอดไม้ (Canopy walks) กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ภายใน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รก.รอง ผอ.อ.ส.พ. และนายเมธี วงศ์หนัก หัวหน้าโครงการศูนย์รวมพรรณไม้ที่สูง ให้การต้อนรับและนำชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ "