กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อ กล้วยแตกหน่อความรู้สู่ประชาชน

27 September 2564

"   วันที่ 5 ธันวาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อ กล้วยแตกหน่อความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายภราดร หอมแย้ม รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการขยายผลของการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ไปยังชุมชนต่างๆ อันจะส่งผลให้สายพันธุ์กล้วยของประเทศไทยได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนสืบต่อไป โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนและพลังมวลชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ในหลวงรัชการที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อปี 2525 เพื่อทอดพระเนตรการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบต้นกล้ากล้วยให้แก่ผู้แทนหน่วยงานเพื่อนำกลับไปปลูกขยายผล และได้ร่วมกันปลูกกล้วย 10 สายพันธุ์จาก 139 สายพันธุ์ อาทิ กล้วยร้อยปลี กล้วยร้อยหวี กล้วยหิน กล้วยน้ำหว้าดำ กล้วยนางพญา กล้วยน้ำเชียงราย กล้วยบัวชมพู กล้วยหอมเขียว กล้วยบัวสีม่วง กล้วยเทพรส กล้วยเทพพนม กล้วยรุ่งอรุณ กล้วยศรีนรา กล้วยกุ้ง กล้วยนวล กล้วยเสือพราน กล้วยตานีดำ และกล้วยงาช้าง รวม 389 ต้น บนพื้นที่ 3 ไร่เศษ และมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ปลูกกล้วยออกไปโดยรอบห้วยตึงเฒ่าต่อไปอีกด้วย เพื่อสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาและความชุ่มชื้นให้แก่สภาพแวดล้อมตามแนวพระราชประสงค์ต่อไป "