อ.ส.พ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

27 September 2564

"  วันที่ 3 ธันวาคม 2559 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการ“รวมพลังสร้างบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมี นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นผู้กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลเมือง เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป สวดพระพุทธมนต์ธัมมนิยามสูตร โดยมี คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คณะผู้บริหาร บุคลากรองค์การฯ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน "