องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทย "7 ทศวรรษ พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย \"7 ทศวรรษ พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด \"4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดปทุมธานี "