เปิดงานกีฬาสามัคคีสวัสดีปีใหม่ ชาว อ.ส.พ.

27 September 2564

"  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานกีฬาสามัคคีสายสัมพันธ์ อ.ส.พ. ประจำปี 2560 โอกาสนี้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ณ บริเวณลานสน ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ และในช่วงค่ำ ได้กล่าวอวยพรให้แก่บุคลากร อ.ส.พ. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 ในงานเลี้ยงกระชับสัมพันธ์อีกด้วย "