อ.ส.พ. ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2560 ทำเนียบรัฐบาล

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุขตามศาสตร์พระราชา” โดย อ.ส.พ. ได้จัดกิจกรรม “บอลบินหรรษา พาค้นหาพรรณไม้ในพระนาม” เพื่อสร้างความสุขและความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ และเยาวชน ซึ่งวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญให้กับเด็กๆ ทุกคนว่า “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”"