เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ

27 September 2564

"เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 พลเรือเอกวรศักดิ์ จันหนู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ "