องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น

23 September 2564

" เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น ในงานนิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านการศึกษา \"ตามรอยพ่อ ก่อความรู้ สู่...เศรษฐกิจพอเพียง\" ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทรชูทิศ พายัพ "