องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญร่วมงาน วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปี 2560

23 September 2564

"วันที่ 19 มกราคม 2560 นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง พร้อมด้วยนางสาวประภาวลัย คชศิลา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญร่วมงาน วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปี 2560 พื้นที่ชุ่มน้ำช่วยลดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ในงานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ต่อสื่อมวลชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ "