รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานของ อ.ส.พ

23 September 2564

"วันที่ 19 มกราคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายให้แก่ คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ผู้บริหารและพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมี นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "