องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญชวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บภาพแห่งความสำเร็จ

23 September 2564

"องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขอเชิญชวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บภาพแห่งความสำเร็จ ณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงฬหม่ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560 "